Langs deze weg wil ik u allen welkom heten op mijn webstek.

Hoeveel maal wordt er niet gevraagd:"Wat doe je toch in Brussel"
Hoeveel maal wordt er niet gevraagd:"Hoe gaat het in de Westvlaamse provincieraad?"
Hoeveel maal wordt er niet gevraagd: "Wat is uw mening hierover?"

Op al deze vragen zullen we u trachten een antwoord te geven via deze webstek.

Een Vlaamsnationaal politicus wordt nog altijd niet correct behandeld door de media. Ook hieraan willen we via deze webstek een oplossing geven.

Koen Bultinck
Contacteer mij